Gala Dinner Bộ Công Thương


Ngày 13/7/2018, Tại Nhà hàng Amor Palace đã điễn ra đêm tiệc GALA DINNER của Bộ Công Thương

Số 101, Hữu Nghị, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình - 094 295 5555

Nhà hàng Amor Palaces

101 Hữu Nghị,Đồng Hới, Quảng Bình 0232 3843 789 - 094 295 5555 amorpalacerestaurant@gmail.com www.amorpalaces.com