Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ đặt tiệc 02323843789 - 0942955555 Email: amorpalacerestaurant@gmail.com Add: 101 - Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình
Số 101, Hữu Nghị, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình - 094 295 5555

Nhà hàng Amor Palaces

101 Hữu Nghị,Đồng Hới, Quảng Bình 0232 3843 789 - 094 295 5555 amorpalacerestaurant@gmail.com www.amorpalaces.com